Menu stránek
Facebook
Menu rubrik

Unie živnostníků, malých a středních firem

Unie živnostníků, malých a středních firem je nezávislá, apolitická organizace, která je součástí obecně prospěšné společnosti Regionální partner CZ o.p.s. Cílem je spojit maximální počet živnostníků, drobných farmářů, malých a středních podnikatelů a vytvořit tak autonomní a organizovanou sílu, která bude schopna prosazovat jejich potřeby a zájmy a mít významný vliv při změně i tvorbě právních norem.

Malé a střední podnikání je největším tahounem ekonomiky našeho státu (téměř 60 % podílu přidané hodnoty), největším zaměstnavatelem v podnikatelské sféře (60 %) a reprezentuje více než jeden milion obyvatel (tedy i voličů). Pro tuto velkou a výz-namnou skupinu podnikavých lidí, kteří jsou současně také zdrojem velikého množství nápadů, inovací, technologií, však chybí organizace, která by je dokázala zastupovat při tvorbě zákonů, nařízení a vyhlášek na úrovni krajů, ministerstev, vlády a parlamentu. Takovou organizací by se měla stát Unie živnostníků, malých a středních firem.

Nejde ale pouze o „lobbing“. Připraveny jsou konkrétní projekty pro pomoc malému a střednímu stavu v naší zemi.


 

Cíle Unie

 • Stát se největší organizací pro malý a střední stav v ČR
 • Posilovat vážnost řemesla a úctu k živnostníkům a podnikatelům jako tahounům ekonomiky ČR
 • Postavit se a zastavit postupnou decimaci a v mnoha případech i likvidaci střední třídy (jedním z hlavních cílů je zrušení zákonů o kontrolním hlášení a EET)
 • Zastavit oligarchizaci země se všemi jejími negativními dopady na společnost
 • Narovnat podnikatelské prostředí proti současnému zvýhodňování korporací, nadnárodních koncernů a řetězců
 • Zásadně posílit vliv na tvorbu legislativy a zákonných norem
 • Zabránit hrozícímu nebezpečí zneužívání shromažďovaných dat ze strany státu a třetích osob
 • Zásadně redukovat systém dotací, který v současné podobě výrazným způsobem deformuje rovné podnikatelské prostředí
 • Podpořit konkurenceschopnost, vzdělávání, kvalifikace, inovace, výzkum a vývoj
 • Pomáhat v propojení škol a učilišť v nastavení systému a pravidel pro praxi učňů a studentů i v uplatňování absolventů škol a učilišť
 • Podporovat a pomáhat v propagaci regionálních značek služeb a produktů, regionální sítě odbytu a kvalitních českých výrobků
 • Pomáhat živnostníkům, malým a středním firmám v konkrétních případech specializovanými Týmy garantů (marketing, PR, právo, daně apod.)
 • Vytvořit on-line systém regionálních zakázek a pomáhat v jejich získávání regionálními podnikateli a živnostníky
 • Podílet se na posilování odpovědnosti za kvalitu poskytovaných služeb