Menu stránek
Facebook
Menu rubrik

O nás

Základem efektivního fungování obecně prospěšné společnosti Regionální partner CZ, o.p.s. je dobrá znalost lokality (krajů, regionů měst i obcí). V jednotlivých lokalitách vytváříme postupně Kontaktní místa = centra pro komunikaci s regionálními organizacemi (spolky, sdruženími, svazy, kluby, oddíly apod.), živnostníky, malými a středními firmami, obcemi i jednotlivými občany.

Posláním a cílem Regionálního partnera CZ je podpora systematického zlepšování života občanské společnosti stejně jako hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje regionů naší země.

Naše činnost je postavena čistě na občanském základě, kdy v jednotlivých oblastech (podnikání, sport, kultura, školství apod.) sdružujeme jednotlivé organizace, firmy, obce i aktivní jednotlivce do Unií. Organizujeme jejich setkávání, vyměňování informací, zkušeností, mapujeme jejich zájmy i potřeby s cílem prosazovat je a ukotvovat v právních normách České republiky. Zároveň pomáháme jako servisní organizace s marketingem, propagací v regionech, poskytujeme právní či daňové poradenství pomocí vytvářených pracovních skupin odborníků (Týmů garantů) apod.

Jednotlivé organizace, obce i občané se mohou registrovat v Uniích jako členové Regionálního partnera CZ (Účastníci občanské dohody). V každém regionu jsou zakládána regionální Kontaktní místa, kde aktivně působí naši koordinátoři, kteří každému zájemci poskytnou bližší informace o naší činnosti i jednotlivých projektech.