Menu stránek
Facebook
Menu rubrik

Naše služby

Naše služby poskytujeme registrovaným Účastníkům občanské dohody (registrovaným subjektům).

Každému zájemci o naše služby stačí, aby nás oslovil prostřednictvím webových stránek, e-mailu, telefonu nebo osobně na nejbližším Kontaktním místě. Naši koordinátoři domluví další postup a předají potřebné informace a dokumenty.

Týmy garantů

Týmy garantů jsou pracovní skupiny odborníků a specialistů, sestavované podle profesního zaměření. Podílejí se na tvorbě a připomínkování právních norem, nařízení apod. S jejich přispěním může Regionální partner CZ i jednotlivé Unie pomáhat v konkrétních případech každému ze svých členů.

Zároveň přijímají podněty od členů i jednotlivých koordinátorů, organizují školení a přednášky v regionech a v pravidelných intervalech se scházejí a navrhují potřebná řešení.

 • Grémium právníků
 • Grémium daňových poradců
 • Grémium odborníků na marketing a propagaci
 • Grémium odborníků na PR


Pro spolky, sdružení, svazy, kluby, oddíly a další organizace nabízíme

 • Poradenství, informace, hledání řešení k získání finančních zdrojů
 • Poradenství v komunikaci s veřejnou správou a výrobní sférou
 • Právní servis a mimosoudní řešení sporů
 • Poradenství a informace při získávání partnerských organizací

Pro živnostníky a firmy nabízíme

 • Prosazování zájmů a potřeb malého a středního stavu
 • Poradenství a pomoc s propagací v rámci regionu, kraje i ČR
 • Poradenství a informace při získávání zakázek
 • Poradenství, informace a hledání řešení k získání finančních zdrojů
 • Praktické poradenství při získávání obchodních partnerů
 • Právní servis a mimosoudní řešení sporů
 • Pomáháme v komunikaci i spolupráci s veřejnou a státní správou

Pro města a obce nabízíme

 • Poradenství při řešení komunální problematiky
 • Praktické řešení nezaměstnanosti
 • Poradenství a praktickou pomoc při realizaci zakázek
 • Právní servis a mimosoudní řešení sporů

Pro občany nabízíme

 • Právní servis a mimosoudní řešení sporů
 • Poradenství a praktické řešení při rekvalifikaci
 • Poradenství a hledání řešení v nepříznivé sociální situaci
 • Integrace do běžného života, pomoc při vyloučení
 • Poradenství a zastupování při exekucích
 • Poradenství v komunikaci s veřejnou správou, výrobní sférou a neziskovým sektorem
 • Poradenství v problematice domácího násilí
 • Poradenství obětem trestných činů
 • Poradenství pro absolventy, matky po mateřské dovolené, samoživitelky, seniory, handicapované