Menu stránek
Facebook
Menu rubrik

Síť Kontaktních míst

Naši činnost poskytujeme prostřednictvím Kontaktních míst, která postupně budujeme po celé České republice (krajích, okresech, městech i obcích). Mapu již zřízených Kontaktních míst naleznete na našich webových stránkách (www.regionalnipartner.cz).

Koordinátoři:

  • Koordinují činnost Regionálního partnera CZ, Unií a jednotlivých projektů
  • Přijímají poptávky po našich službách
  • Evidují registrované subjekty i občany ve svém regionu
  • Monitorují potřeby fyzických a právnických osob v regionu
  • Monitorují aktuální problémy v regionu
  • Poskytují informace o činnosti a službách Regionálního partnera CZ a jednotlivých Unií
  • Komunikují se zájemci o služby Regionálního partnera CZ
  • Navrhují vhodná řešení a postup činnosti Regionálního partnera CZ a jednotlivých Unií
  • Aktivně vyhledávají a získávají podporovatele činnosti Regionálního partnera CZ a zdroje pro naplňování činností Regionálního partnera CZ
  • Podílejí se na utváření a aktualizaci kontaktní databáze partnerských a servisních organizací